راهنمای کار

در ابتدا برای سهولت در فهم مفاهیم بکار برده شده در این راهنما، مروری بر اصطلاحات موجود در انجمن خواهیم انداخت.

مفاهیم انجمن

انجمن: انجمن‌ها همان موضوعات و دسته های اصلی ثابتی هستند که توسط کاربران قابل ویرایش، حذف و اعمال سایر تغییرات نیستند و در اصل جهت‌دهی گروه اصلی را نمایش می‌دهند تا کاربران بنا به نیاز خود در هر شاخه‌ای بتوانند وارد انجمن مربوطه شده و سوالات خود را مطرح کنند یا سوالات و پاسخ‌های سایر مخاطبان و کاربران را مشاهده کنند. برای مثال می‌توان از انجمن «پرسش و پاسخ گرامر و دستور زبان انگلیسی» به عنوان یک انجمن نام برد.

پرسش (جستار): پرسش‌ها (جستارها) همان سوالات و موضوعات مطرح شده توسط کاربران می‌باشند. کاربران و مخاطبان می‌توانند برای طرح سوال خود یک پرسش جدید (جستار) ایجاد نمایند.

نوشته: نوشته‌ها همان پاسخ‌هایی هستند که کارشناسان و مشاوران و سایر کاربران به پرسش‌ها (جستارها) می‌دهند.

جستجو

برای جستجو در انجمن ها، جستارها و نوشته ها از باکس جستجو استفاده کنید. سعی کنید که پیش از ایجاد جستار (طرح سوال) جدید، موضوع مورد نظر را در انجمن جستجو کنید و در صورت عدم پیدا کردن موضوع مورد نظر خود، سوال (جستار) جدید ایجاد کنید.

ساخت پرسش یا ایجاد جستار

برای طرح سوال فقط کافی است که به انجمن مربوطه مراجعه نمایید و با ساخت پرسش (جستار) جدید، سوال خود را مطرح کنید.

نکته اول:

در صورت انتخاب عنوان بلند پرسش شما ایجاد نخواهد شد و شما می بایست عنوان کوتاه تری را برای پرسش خود استفاده کنید. سعی کنید که پرسش مفصل را در قسمت توضیحات پرسش مطرح نمایید.

نکته دوم:

دقت نمایید که عنوان پرسش و سوال شما نباید بیش از 80 کارآکتر (حرف) باشد. عنوان را کوتاه بنویسید و در صورت نیاز به توضیح سوال و پرسش، در بخش توضیحات به تشریح سوال خود بپردازید.

نوشته یا پاسخ به سوالات

برای پاسخ به سوالات و پرسش‌ها یا همان جستارهای مطرح شده، کافی است که وارد پرسش (جستار) مورد نظر شوید و از طریق بخش پاسخ به پرسش (جستار)، به سوالات پاسخ دهید.