راهنمای ارشد

پاسخ های ارسال شده در انجمن

در حال نمایش 15 نوشته (از کل 1,186)
 • نویسنده
  نوشته‌ها
 • در پاسخ به: ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید #4803
  0

  ترجمه جمله « ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید » به انگلیسی:

  Follow us on social media

  ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  در پاسخ به: از هر راهی که می تونی انجامش بده #4801
  0

  برای بیان جمله « از هر راهی که می تونی انجامش بده » به انگلیسی می توانیم از جمله زیر استفاده کنیم:

  Do it in any way you can / Do it any way you can

  از هر راهی که می تونی انجامش بده (از هر طریق که می توانی انجام بده)

  Do it in any way you want to (Wanna) / Do it any way you want / Do it any way you want it

  از هر راهی که می خوای انجامش بده (از هر طریق که می خواهی آن را انجام بده)

  در پاسخ به: dryer به چه معنی است؟ #4799
  0

  معنی dryer به فارسی همراه تلفظ این دستگاه:

  dryer /ˈdrʌɪər/ (درایِر)

  ماشین خشک کن (ماشین خشک کن سوای ماشین لباسشویی)، ماشین خشک کن لباس

  dryer

  در پاسخ به: معنی ballot در زمان انتخابات #4797
  0

  معنی ballot به فارسی همراه تلفظ:

  ballot /ˈbælət/ (بَلِت)

  1. رای گیری (رأی گیری) (هر گونه رای گیری که محتوای رای به صورت پنهانی انجام شود) 2. برگ رای (برگ رأی)، تعرفه 3. مجموع آراء (مجموع رأی های ماخذه) 4. رای گیری کردن (از)

  مثال:

  The result of the ballot will not be known for two weeks. (Collins)

  نتیجه رای گیری به مدت دو هفته آشکار نخواهد شد.

  he won 54 percent of the ballot. (Oxford)

  او 54 درصد کل آراء را برد.

  در پاسخ به: شبکه اجتماعی و شبکه های اجتماعی #4795
  0

  معادل های شبکه اجتماعی و شبکه های اجتماعی و وب سایت های شبکه اجتماعی به انگلیسی:

  Social network

  شبکه اجتماعی

  Social networks

  شبکه های اجتماعی

  Social media

  رسانه های اجتماعی (رسانه اجتماعی)

  Social media sites (websites)

  وب سایت های رسانه های اجتماعی

  Social networking sites (websites)

  سایت های شبکه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی

  در پاسخ به: in-person vote و in-person voting #4793
  0

  معنی in-person vote و in-person voting به فارسی:

  in-person voting

  رای دهی حضوری (رأی دهی حضوری)

  in-person vote

  رای حضوری (رأی حضوری)

  vote in person (vote in-person)

  حضوری رای دادن، به طور حضوری رأی دادن

  در پاسخ به: اقیانوس اطلس به انگلیسی #4791
  0

  اقیانوس اطلس به انگلیسی همراه تلفظ:

  Atlantic Ocean / The Atlantic

  /ətˈlæn.tɪk ˌoʊʃən/ (اِت لَندیک اُشِن)

  اقیانوس اطلس

  مثال:

  The Atlantic ocean lying between Europe and Africa to the east and North and South America to the west. (Lexico)

  اقیانوس اطلس از شرق بین آفریقا و اروپا و از غرب بین آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی کشیده شده است.

  در پاسخ به: معنی vice versa چیست؟ #4788
  0

  معنی vice versa به فارسی همراه تلفظ این قید:

  vice versa

  /vʌɪs ˈvəːrsə/ /vʌɪsə ˈvəːrsə/ (وایس وِرسا – وایسا وِرسا)

  بر عکس، به عکس، بالعکس

  مثال:

  He refuses to believe anything they say and vice versa. (Cambridge)

  هر چیزی که آنها بگویند، او باور نمی کند و بر عکس (بالعکس).

  From Cairo to Tehran or vice versa

  از قاهره به تهران یا بالعکس

  در پاسخ به: طرفدار چه تیمی هستی به انگلیسی #4786
  0

  برای پرسیدن این سوال در انگلیسی که طرفدار چه تیمی هستی یا تیم مورد علاقه ات چیست یا چه تیمی هستی در مکالمه انگلیسی از جملات رایج زیر می توان استفاده کرد:

  Who’s your favorite team? / Who’s your team?

  تیم مورد علاقه ات چه تیمی هست؟ / کدوم تیمی هستی؟ (محاوره ای)

  What’s your favorite team? / What’s your team?

  تیم مورد علاقه ات چه تیمی هست؟ / کدوم تیمی هستی؟ (محاوره ای)

  What team do you support?

  از چه تیمی حمایت می کنی؟ (بیشتر بریتانیایی)

  Who do you support?

  طرفدار کی هستی؟ (بیشتر بریتانیایی)

  Are you a Real Madrid fan or a FC Barcelona fan?

  طرفدار رئال مادرید هستی یا بارسلونا؟

  در پاسخ به: از ۱ تا ۱۰ چه نمره ای می دی؟ #4784
  0

  برای بیان جمله پرسشی « از 1 تا 10 چه نمره ای می دی؟ » یا « از یک تا ده چند میدی؟ » به انگلیسی می توان از جمله رایج زیر استفاده کرد:

  How would you rate (that/this/this work/…) on a scale of 1 to 10?

  از یک تا ده چه نمره ای (به این، آن، این کار و …) می دهی؟

  مثال های دیگر:

  On a scale of 1 to 10, How would you rate your pain?

  از یک تا 10 به میزان دردت چه عددی می دهی؟ (چه نمره ای میدی) (محاوره ای)

  در پاسخ به: لطفاً منو ببخش به انگلیسی #4783
  0

  لطفاً منو ببخش (خواهش می کنم من را ببخش) به انگلیسی:

  Please, forgive me

  لطفاً منو ببخش (لطفاً من رو ببخش)، خواهش می کنم من را ببخش

  I beg your pardon

  تقاضای بخشش دارم، تقاضا دارم که من را ببخشید (کمی رسمی تر)

  I apologize (for …)

  عذرخواهی می کنم (برای …) (رسمی)

  در پاسخ به: معنی MD کنار اسم پزشک #4775
  0

  MD که معمولاً در کنار اسم یک پزشک نوشته می شود حروف اختصاری برای اصطلاح Doctor of Medicine و یک بیان مدرک علمی است:

  Doctor of Medicine (MD)

  1. دکترای پزشکی، (مدرک دکترای پزشکی) 2. پزشک، دکتر

  مثال:

  John Biden, MD

  جان بایدن (پزشک)

  در پاسخ به: آسمان خراش به انگلیسی #4772
  0

  معادل آسمان خراش یا همان ساختمان بسیار بلند به انگلیسی همراه تلفظ:

  skyscraper

  /ˈskɑɪˌskreɪpər/ (اِسکای اِسکرِیپِر)

  آسمان خراش (آسمانخراش)

  آسمان خراش - skyscraper

  مثال:

  The restaurant is at the top of one of the big downtown skyscrapers. (Cambridge)

  رستوران در بالای یکی از بزرگترین آسمان خراش های مرکز شهر است.

  در پاسخ به: پزشکی قانونی به انگلیسی #4770
  0

  معنی و معادل پزشکی قانونی و ترجمه سازمان پزشکی قانونی (سازمانی در ایران) به انگلیسی:

  Legal medicine

  /’liːɡəl UK: medsən, US: medɪsɪn/ (لیگِل مِدسِن یا مِدیسین)

  پزشکی قانونی، علم پزشکی قانونی

  Forensic medicine

  /fəˈrɛnsɪk -/ (فه رِنسیک)

  جرم شناسی پزشکی (حدوداً هم معنی با علم پزشکی قانونی است)

  Medical jurisprudence

  /ˈmɛdɪkəl ˌdʒʊərɪsˈpruːdəns/ (مدیکِل جُریس پرودِنس)

  حقوق پزشکی، فقه پزشکی

  Forensic pathology

  /fəˈrɛnsɪk pəˈθɒlədʒi/ (فه رِنسیک په ثالِجی)

  آسیب شناسی پزشکی قانونی

  Legal medicine organization

  سازمان پزشکی قانونی (در ایران)

  در پاسخ به: خمیر دندان به انگلیسی #4765
  0

  خمیر دندان به انگلیسی همراه تلفظ:

  toothpaste /ˈtuːθpeɪst/ (توثپِیست)

  خمیر دندان (خمیردندان)

  خمیر دندان - toothpaste

  مثال:

  a tube of toothpaste

  یک تیوب خمیر دندان

در حال نمایش 15 نوشته (از کل 1,186)