خانه زبان انگلیسی

  • انجمن
  • موضوع‌ها
  • نوشته‌ها
  • آخرین نوشته
  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی گرامر و دستور زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با گرامر و دستور زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۱۰۸
  • ۲۵۴
  • ۵ ماه، ۱ هفته پیش

   TxjNTCM

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی مکالمه و محاوره زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با مکالمه و محاوره زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۶۰۲
  • ۱,۳۰۴
  • ۳ هفته پیش

   راهنمای ارشد

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی معنی کلمه ، اصطلاحات و جملات زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با معنی کلمه ، اصطلاحات و جملات زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۱,۴۰۸
  • ۳,۰۶۵
  • ۱ ماه، ۱ هفته پیش

   حافظ

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی معادل ضرب المثل های زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با معادل ضرب المثل های زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۱۳۸
  • ۲۷۶
  • ۵ ماه، ۱ هفته پیش

   جواد

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی معرفی و دانلود داستان، فیلم و سریال‌های انگلیسی زبان. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با معرفی و دانلود داستان، فیلم و سریال‌های انگلیسی زبان در این انجمن مطرح نمایید. در این انجمن می‌توانید داستان، فیلم و سریال‌های انگلیسی زبان مورد علاقه خود را با سایرین به اشتراک بگذارید.

  • ۲۵
  • ۳۲
  • ۱۱ ماه، ۱ هفته پیش

   راهنمای ارشد

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی زبان انگلیسی تخصصی پزشکی و زیست شناسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با زبان انگلیسی تخصصی پزشکی و زیست شناسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۹۸
  • ۲۱۱
  • ۳ ماه پیش

   سینا

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی تلفظ کلمات و عبارات زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با تلفظ کلمات و عبارات زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۲۱
  • ۴۵
  • ۱ سال پیش

   آی بلوط

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی سایر سوالات و مشکلات زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با سایر سوالات و مشکلات زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید.

  • ۲۶
  • ۶۹
  • ۶ ماه، ۳ هفته پیش

   راهنمای ارشد

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی ممعرفی منابع، محصولات و ابزارهای آموزشی زبان انگلیسی. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با معرفی منابع، محصولات و ابزارهای آموزشی زبان انگلیسی در این انجمن مطرح نمایید. در این انجمن می‌توانید منابع، محصولات و ابزارهای آموزشی زبان انگلیسی را به علاقه‌مندان یادگیری زبان معرفی کنید.

  • ۱۹
  • ۲۲
  • ۱ سال، ۱ ماه پیش

   راهنمای ارشد

  • انجمن و گروه مربوطه به پرسش و پاسخ در حیطه‌ی معرفی آموزشگاه های زبان سراسر کشور. ابهامات، سوالات و مشکلات خود را در رابطه با معرفی آموزشگاه های زبان سراسر کشور در این انجمن مطرح نمایید. در این انجمن می‌توانید آموزشگاه زبان خود را به علاقه‌مندان یادگیری زبان معرفی کنید.

  • ۶
  • ۸
  • ۱ سال، ۷ ماه پیش

   راهنمای ارشد