راهنما

در ابتدا برای سهولت در فهم مفاهیم بکار برده شده در این راهنما، مروری بر اصطلاحات موجود در انجمن خواهیم انداخت.

مفاهیم انجمن

انجمن: انجمن‌ها همان موضوعات و دسته های اصلی ثابتی هستند که توسط کاربران قابل ویرایش، حذف و اعمال سایر تغییرات نیستند و در اصل جهت‌دهی گروه اصلی را نمایش می‌دهند تا کاربران بنا به نیاز خود در هر شاخه‌ای بتوانند وارد انجمن مربوطه شده و سوالات خود را مطرح کنند یا سوالات و پاسخ‌های سایر مخاطبان و کاربران را مشاهده کنند. برای مثال می‌توان از انجمن «پرسش و پاسخ گرامر و دستور زبان انگلیسی» به عنوان یک انجمن نام برد.

پرسش (جستار): پرسش‌ها (جستارها) همان سوالات و موضوعات مطرح شده توسط کاربران می‌باشند. کاربران و مخاطبان می‌توانند برای طرح سوال خود یک پرسش جدید (جستار) ایجاد نمایند.

نوشته: نوشته‌ها همان پاسخ‌هایی هستند که کارشناسان و مشاوران و سایر کاربران به پرسش‌ها (جستارها) می‌دهند.

جستجو

برای جستجو در انجمن ها، جستارها و نوشته ها از باکس جستجو استفاده کنید. سعی کنید که پیش از ایجاد جستار (طرح سوال) جدید، موضوع مورد نظر را در انجمن جستجو کنید و در صورت عدم پیدا کردن موضوع مورد نظر خود، سوال (جستار) جدید ایجاد کنید.

ساخت پرسش یا ایجاد جستار

برای طرح سوال فقط کافی است که به انجمن مربوطه مراجعه نمایید و با ساخت پرسش (جستار) جدید، سوال خود را مطرح کنید.

نکته اول:

در صورت انتخاب عنوان بلند پرسش شما ایجاد نخواهد شد و شما می بایست عنوان کوتاه تری را برای پرسش خود استفاده کنید. سعی کنید که پرسش مفصل را در قسمت توضیحات پرسش مطرح نمایید.

نکته دوم:

دقت نمایید که عنوان پرسش و سوال شما نباید بیش از ۸۰ کارآکتر (حرف) باشد. عنوان را کوتاه بنویسید و در صورت نیاز به توضیح سوال و پرسش، در بخش توضیحات به تشریح سوال خود بپردازید.

نکته سوم:

طرح پرسش بدون عضویت نیز امکان پذیر است اما برای استفاده از نوار ابزار ویرایشگر متن می بایست عضو انگلیش تیم باشید.

نوار ابزار ویرایشگر متن

نوار ابزار ویرایشگر متن

نوشته یا پاسخ به سوالات

برای پاسخ به سوالات و پرسش‌ها یا همان جستارهای مطرح شده، کافی است که وارد پرسش (جستار) مورد نظر شوید و از طریق بخش پاسخ به پرسش (جستار)، به سوالات پاسخ دهید.