تقویت لیسنینگ (Listening): پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تا محل کار (فایل صوتی).

با انگلیش تیم همراه باشید تا در این فایل صوتی گزارشی را در مورد تاثیر پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری تا محل کار به جای رانندگی و رفتن با خودرو برای افزایش سلامت و شادابی انسان خواهید شنید.

راهنمایی

توصیه می شود که فایل صوتی (Audio file) را در بار اول بدون دیدن متن انگلیسی گوش دهید و سپس برای بار دوم همراه با متن انگلیسی به فایل صوتی (Audio file) گوش دهید و در آخر نیز، باز هم بدون مشاهده متن به فایل لیسنینگ گوش دهید.

لهجه زبان انگلیسی

انگلیسی بریتانیایی (انگلستان)

متن انگلیسی

The BBC’s Adam Brimelow reports:

For many people commuting is a necessary evil. Most see going by car or van as the ‘least worst’ option. This study by the researchers at the University of East Anglia challenges that assumption.

It suggests walking, cycling or travelling by public transport can lift the mood. Crucially, it suggests those who switch from the car to an active commute feel better across a range of psychological measures, including concentration, decision making and the ability to face up to problems.

The researchers say policies encouraging people to leave their cars at home could have a dramatic impact on public wellbeing.

تهیه و تنظیم: انگلیش تیم

منبع: BBC