تقویت لیسنینگ (Listening): گزارش و اخبار اقتصادی با لحن آرام (ویدیو).

یادگیری زبان انگلیسی با فایل صوتی و متن انگلیسی

با انگلیش تیم همراه باشید تا در این کلیپ ویدیویی چند گزارش اقتصادی را مشاهده خواهید کرد که اخبارگو با لحن و صدای آهسته و آرام متن خبر را می خواند.

راهنمایی

توصیه می شود که فایل صوتی و تصویری (Video file) را در بار اول بدون دیدن متن انگلیسی گوش دهید و سپس برای بار دوم همراه با متن انگلیسی به فایل صوتی (Video file) گوش دهید و در آخر نیز، باز هم بدون مشاهده متن به فایل لیسنینگ گوش دهید.

لهجه زبان انگلیسی

انگلیسی آمریکایی

متن انگلیسی

متن خبر به صورت زیرنویس چسبیده روی ویدیو کلیپ نمایش داده می شود.

توجه

این ویدیو صرفاً برای یادگیری و آموزش زبان انگلیسی می باشد و انتشار این ویدیو به معنای تایید محتوای آن از سوی انگلیش تیم نمی باشد.

تهیه و تنظیم: انگلیش تیم

منبع: VOA