پاسخ به: جمهوری خواه و دموکرات به انگلیسی

#1003

به دلیل اینکه جمهوریخواهان و دموکرات ها دو حزب اصلی آمریکا هستند، نام این دو حزب همیشه در اخبار داخلی آمریکا مورد بحث و گفتگو است. جمهوریخواه و دموکرات همراه با تلفظ:

Republican /rɪˈpʌblɪk(ə)n/ (ری پابلیکن): جمهوری خواه

Democrat /ˈdɛməkrat/ /ˈdɛməˌkræt/ (دِمِکرَت): دموکرات

مثال:

This is the plan that senior Republicans and Democrats have been working on over the weekend.

این همان طرحی است که جمهوریخواهان و دموکرات های ارشد در طول هفته مشغول کار روی آن بوده اند.