پاسخ به: به چه کسی اینو گفته ای

#10038
مصطفی

تشکر.ولی من منظورم ترجمه ی صحیح این جملات در زمان ” حال کامل” بود و نه در زمان” گذشته ساده”. متاسفانه ما در زبانمان یه جورایی تنبلی داریم و حال کامل رو  شبیه گذشته ساده حرف میزنیم اما در نوشتار رسمی این موضوع رو رعایت میکنیم.