پاسخ به: checks I paid for your bedroom

#10257

توجه داشته باشید اصطلاحاً چک داده می شود یا اینکه چک کشیده می شود برای پرداخت. پس چک پرداخت نمی شود. پس باید به صورتی ترجمه شود که پرداخت به وسیله چک بیان شود. از جمله:

1- چک هایی که برای هزینه اتاق خوابت دادم.

– هزینه هایی که با چک برای تو پرداخت کردم، از جمله هزینه های اتاق خواب و … .

– چک هایی که برای هزینه های اتاق خواب و … تو دادم.