پاسخ به: معادل و معنی god bless you به فارسی

#1031

عبارت God bless you و یا God bless به معنای این است که خدا کسی را مورد رحمت و لطف و عنایت خود قرار دهد و در زبان فارسی می توانیم از عبارت ها و جملات زیر برای این معنی استفاده کنیم:

  • خدا رحمت کند / خدا شما را رحمت کند
  • خدا شما را حفظ کند
  • خدا تو را مورد لطف و عنایت قرار دهد
  • و …

مثال معروف که گاهی اوقات رئیس جمهورهای آمریکا در پایان نطق خود می گویند:

God bless you and the United States.

خدا شما و ایالات متحده (آمریکا) را حفظ کند یا خدا شما و ایالات متحده را مورد لطف و بخشش خود قرار دهد.

Go bless him.

خدا حفظش کنه ( خدا رحمتش کنه )