پاسخ به: سازمان عفو بین الملل به انگلیسی

#1037

سازمان عفو بین الملل که اصطلاح رایج و پرکابردی در خبرهای انگلیسی شبکه های خبری و مطبوعات انگلیسی جهان است همراه با تلفظ :

Amnesty International /’æmnɪsti ‘ɪntər’næʃənəl/ یا /’æmnəsti ‘ɪntər’næʃənəl/ (اَمنِستی اینتِرنَشنِل یا نَشنال)