پاسخ به: معنی کلمه Lawmaker به فارسی چه می شود؟

#1051

معنی کلمه Lawmaker همراه تلفظ :

Lawmaker /lɔˌmeɪkər/ (لا مِیکِر): قانون گذار ، قانونگذار

کلمه دیگری که با این معنی می شود استفاده کرد:

Legislator /ˈlɛdʒɪsˌleɪtər/ (لِجیسلِیتِر): قانون گذار ، قانونگذار