پاسخ به: یک مشت دیوونه ریختن سرم

#10626
Sahar45

ممنون از پاسختون… استاد میشه به جای bunch از fistful یا handful استفاده کنم ؟

مرسی