پاسخ به: معنی دقیق dude در زبان انگلیسی

#1067

کلمه dude که برای مورد خطاب قرار دادن کسی اغلب مذکر استفاده می شود و در گفتگوی خودمانی و غیر رسمی و مکالمه روزمره و به خصوص در فیلم ها و سریال ها بسیار کاربرد دارد، به معنی « آقا، مرد یا پسر » برای مورد خطاب قرار دادن است. سایر معانی همراه با تلفظ:

Dude /dud/ یا /djud/ (دود یا دیود): 1. پسر، آقا (برای اسم خطاب) 2. آدم شیک پوش، آدم خوش تیپ 3. تیپ زدن

مثال:

Hey dude, what’s up?

هی پسر (هی رفیق)، چه خبر؟