پاسخ به: من خسته ام

#10710
مصطفی

من خسته شده ام چطور باید گفت؟