پاسخ به: مدارک دانشگاهی از دیپلم تا دکترا به انگلیسی

#1075

برای درجه و مدارک دانشگاهی و یا درجه و مدارک تحصیلی از عبارت « Academic degree » استفاده می شود. مقاطع تحصیلی و مدارج دانشگاهی به انگلیسی با تلفظ به شرح زیر است:

Diploma /dəˈploʊmə/ /dɪˈpləʊmə/ (دِ پلُمه یا دی پلُمه)

دیپلم (High School diploma)

Associate degree /əˈsoʊ·ʃiˌeɪt, -si-/ (اِسُشی اِیت یا اسُسی اِیت)

فوق دیپلم یا کاردانی

Bachelor’s degree /ˈbætʃələr یا ˈbætʃlər z dɪˈ’gri/ (بَچِلِر یا بَچلِر دی گری)

لیسانس یا کارشناسی (مدرک لیسانس)

Bachelor of Arts (BA): لیسانس یا کارشناسی در رشته های هنر و علوم اجتماعی

Bachelor of Science (BSc): لیسانس و کارشناسی در رشته های علوم

Master’s degree /ˈmæstər یا ˈmɑstər/ (مَستِر یا ماستِر)

فوق لیسانس یا کارشناسی ارشد

I’ve a master’s in economics: من در رشته اقتصاد، فوق لیسانس دارم

Doctoral degree /’dɒktərəl/

دکتری ( دکترا )

Post doctoral degree

فوق دکتری ( فوق دکترا )