پاسخ به: برداشت کردن وجه و واریز کردن پول

#10796
Zia

Withdraw برای برداشت کردن درسته، البته میتونیم to draw هم استفاده کنیم.

.She drew $300 from her account