پاسخ به: it’s for the birds cheap, cheap, cheap

#10867

در این جا اصطلاح for the birds به معنای قیمت ناچیز است.

قیمتش ناچیزه. مفت مفت.