پاسخ به: This is a place you come to find a home

#10883
رضا

شاید هم این ترجمه:

اینجا جایی است که برای پیدا کردن خانه می آیید.