پاسخ به: I’m sharing with two other people, with a three bedrooms condominium

#10897

معنی و ترجمه جمله مذکور به فارسی:

I’m sharing with two other people, with a three bedrooms condominium.

من در حال حاضر با دو نفر دیگر در یک آپارتمان سه خوابه زندگی می کنم.