پاسخ به: معنی و تلفظ کلمه vegetable

#1094

کلمه Vegetable به معنی سبزی (اسم) و سبزی گونه یا گیاهی (صفت) است و در جمع Vegetables (وِجتِبِلز) به معنی سبزیجات است. تلفظ این کلمه:

Vegetable /’vɛdʒtəbəl/ /’vɛdʒətəbəl/ (وِجتِبِل یا وِجِتِبِل)

مثال:

Vegetable soup

سوپ سبزی

Science has made it clear that a diet rich in fruit and vegetables is good for you.

علم به روشنی بیان کرده است که یک رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات برای شما خوب است.