پاسخ به: گند زدن یا خرابکاری کردن به انگلیسی

#1125

برای بیان گند زدن به کاری یا چیزی و یا خرابکاری کردن می توان از افعال ترکیبی زیر استفاده کرد:

Screw /skru: ‘ʌp/ (اسکرو آپ)

1. گند زدن، خراب کردن 2. در هم پیچیدن ماهیچه های صورت

Mess up /mɛs ‘ʌp/ (مِس آپ)

خرابکاری کردن، به هم ریختن

Screw-up / Mess-up: گندکاری، خرابکاری

مثال:

I’m sorry, Susan, I screwed up.

متاسفم سوزان، گند زدم.