پاسخ به: معادل و معنی دقیق کهکشان به انگلیسی

#1129

معادل و معنی دقیق برای کلمه کهکشان در زبان انگلیسی همراه با تلفظ، در ضمن به مثال ها نیز توجه کنید:

Galaxy /’gæləksi/ (گَلِکسی)

کهکشان

مثال:

The milky way galaxy.

کهکشان راه شیری