پاسخ به: ترجمه و معنی شهرداری به انگلیسی

#1141

معادل و ترجمه کلمه شهرداری به انگلیسی کلمه « Municipality » است. به معنی، تلفظ و مثال زیر توجه کنید:

Municipality /mjʊˌnɪsɪˈpælɪti/ (میونیسی پَلیتی)

شهرداری

مثال:

Municipality District 3

شهرداری منطقه 3 (باید توجه داشت که در هر کشوری تقسیم بندی می تواند متفاوت باشد)