پاسخ به: معنی و معادل پادری به انگلیسی

#1149

معادل و معنی مناسب برای کلمه پادری یا همان فرش یا نمد کوچک جلوی درب ورودی « Doormat » می باشد که حتی « Mat » خالی هم گفته می شود:

Doormat /ˈdɔrˌmæt/ (دُر مَت)

پادری