پاسخ به: معادل و معنی Fortune favors the bold

#1153

برای ضرب المثل انگلیسی Fortune favors the bold که معنی لفظی آن یعنی « بخت و اقبال از جسارت و شجاعت حمایت می کند » است می توان معادل ها و معانی زیر را در فارسی بیان کرد:

  • تا عاقل اندیشه کند، دیوانه کار را تمام کرده است. (تا عاقل بجنبد دیوانه کار را تمام کرده است)
  • موفقیت با شجاعان است.
  • بخت و اقبال به دليران رو می کند.
  • خوش شانسی برای افراد جسور است.