پاسخ به: میوه توت فرنگی به انگلیسی

#1158

معادل کلمه توت فرنگی به انگلیسی همراه با تلفظ:

Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/ /ˈstrɔbəri/ (اِسترابِری)

توت فرنگی