پاسخ به: ضرب المثل نابرده رنج گنج میسر نمی شود

#1172

معادل و معنی ضرب المثل فارسی نابرده رنج گنج میسر نمی شود به زبان انگلیسی:

No pain, No gain (No gain without pain)

نابرده رنج گنج میسر نمی شود – مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد