پاسخ به: معنی و معادل ناکجا آباد به انگلیسی

#1176

ناکجا آباد اصطلاحاً به معنی محلی کاملاً دور افتاده و دور از دسترس و یا عجیب و غریب است. معنی و معادل دقیق کلمه و عبارت ناکجا آباد به انگلیسی همراه با تلفظ :

Nowhere /ˈnoʊˌwɛr/ (نُوِر)

1. ناکجا آباد (محل) 2. در یا به سمت ناکجا آباد (قید)

مثال:

In the middle of nowhere

در وسط ناکجاآباد