پاسخ به: تلفظ و معنی کلمه کدو حلوایی به انگلیسی

#1181

تلفظ و معنی کلمه کدو حلوایی (جزوی از صیفی جات) به انگلیسی :

Pumpkin /ˈpʌmpkɪn/ /ˈpʌmkɪn/ (پامپکین یا پامکین)

کدو حلوایی (در آمریکایی برای خطاب به یک بچه بامزه و دوست داشتنی هم به کار می رود)

مثال:

Halloween pumpkin

کدو حلوایی هالووین