پاسخ به: سازمان بهداشت جهانی به انگلیسی

#1190

سازمان بهداشت جهانی یا سازمان جهانی بهداشت به انگلیسی همراه با اسم مخفف :

World Health Organization (WHO)

سازمان بهداشت جهانی یا همان دابلیو ایچ اُ