پاسخ به: ضرب المثل از تو حرکت از خدا برکت به انگلیسی

#1192

معادل ضرب المثل فارسی « از تو حرکت از خدا برکت » به زبان انگلیسی :

God helps those who help themselves.

از تو حرکت از خدا برکت (معنی این ضرب المثل: خدا کسانی را که به خود کمک می کنند، کمک می کند.)