پاسخ به: تلفظ کلمه موسی ( Moses ) در انگلیسی

#1201

تلفظ و معنی کلمه موسی (ع) به انگلیسی :

Moses /’moʊzəz/ /’mozəs/ (مُزِز یا مُزِس)

حضرت موسی (ع) (پیامبر)