پاسخ به: درد زایمان به انگلیسی

#1212

درد زایمان ( درد ناشی از وضع حمل و زایمان زنان در هنگام تولد کودک ) همراه با تلفظ عبارت در انگلیسی :

Labor pain /’leɪbər peɪn/ (لِیبِر پِین)

درد زایمان ، درد وضع حمل