پاسخ به: انگلیسی سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند

#1259

معادل و معنی ضرب المثل انگلیسی « سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند » در زبان فارسی جمله زیر است:

If it ain’t broke, don’t fix it

سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند (سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن)

این ضرب المثل انگلیسی به این معناست که « اگر چیزی خراب نشده است، تعمیرش نکن» که معادل ضرب المثل فارسی « سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند » است.