پاسخ به: معنی Workout به فارسی

#1267

معنی کلمه Workout به فارسی همراه با تلفظ:

Workout /ˈwɜrkˌaʊt/ (وِرک آوت)

تمرین