پاسخ به: ضرب المثل توانا بود هر که دانا بود

#1278

معادل و معنی دقیق ضرب المثل « توانا بود هر که دانا بود » به انگلیسی:

Knowledge is power.

توانا بود هر که دانا بود.