پاسخ به: فرشته مقرب به انگلیسی

#1288

معادل دقیق و معنی صحیح برای بیان عبارت فرشته مقرب به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه:

Archangel /ˈɑːr.keɪn.dʒəl/ (آرک اِینجِل)

فرشته مقرب

مثال:

Michael and Gabriel are two of God’s archangels.

میکائیل و جبرئیل ، دو تا از فرشتگان مقرب خداوند هستند.