پاسخ به: موبایل یا تلفن همراه به انگلیسی

#1304

معادل کلمه موبایل یا تلفن همراه به انگلیسی آمریکایی ( امریکن ) و انگلیسی بریتانیایی ( بریتیش ) همراه با تلفظ:

Mobile phone /moʊˌbaɪl foʊn/ (مُبایل فُن)

موبایل ، تلفن همراه ( انگلیسی بریتانیایی )

Cell phone / Cellphone /’sɛlˌfoʊn/ (سِل فُن)

موبایل ، تلفن همراه ( انگلیسی آمریکایی )