پاسخ به: سر خط خبرها به انگلیسی

#1306

برای بیان سرخط خبرها برای استفاده در اخبار انگلیسی و مطبوعات و … از کلمه زیر می توان استفاده کرد:

Headline /ˈhɛdˌlaɪn/ (هِد لاین)

عنوان، تیتر

Headlines

سر خط خبرها

مثال:

Latest news headlines

سرخط آخرین خبرها