پاسخ به: خب که چی ؟! به انگلیسی

#1313

برای بیان عبارت و اصطلاح « خب که چی » در مکالمه و محاوره زبان انگلیسی:

So what

خب که چی؟