پاسخ به: خنده بر هر درد بی درمان دواست به انگلیسی

#1316

معادل ضرب المثل رایج و دوست داشتنی « خنده بر هر درد بی درمان دواست » به انگلیسی عبارت و جمله زیر است:

Laughter is the best medicine

خنده بر هر درد بی درمان دواست

معنی این ضرب المثل در انگلیسی به این معناست که خنده بهترین دارو است.