پاسخ به: نخست وزیر به انگلیسی

#1331

نخست وزیر به انگلیسی همراه با تلفظ:

prime minister /ˌpraɪm ˈmɪn.ɪ.stər/ (پرایم مینیستر)

نخست وزیر

مثال:

Margaret Thatcher became Britain’s first woman prime minister in 1979.

مارگارت تاچر در سال 1979 میلادی اولین نخست وزیر زن بریتانیا شد.