پاسخ به: جملات that clause را توضیح دهید

#1352
آموزش و کاربرد جملات That clause در زبان انگلیسی

در ابتدا باید گفت که کلمه That در میان جمله یا میان دوجمله به معنای « که » در فارسی معنی می شود و جملات و عبارات را به هم متصل می کند. با انگلیش تیم همراه باشید.

اگر بخواهیم فعل و یا اسم و یا صفتی را به یک کلاز clause متصل کنیم از انواع that clause استفاده می کنیم.

در این بخش پیشنهاد می کنیم قبل از خواندن این متن که درباره that clause ها هستند به سراغ آموزش relative clauses بروید و سپس به این قسمت باز گردید.

کاربرد that clause در زبان انگلیسی

شما می توانید از that clause ها در نگارش خود استفاده کنید. اگر برای آزمون های بین المللی همچون آیلتس و یا تافل می خواهید آماده شوید باید به خوبی استفاده از that clause را بلد باشید و بتوانید به خوبی از انها در جملات خود استفاده کنید.

البته این را هم فراموش نکنید که این گرامر زبان انگلیسی تنها در نگارش استفاده نمیشود بلکه در مکالمه هم می توان از ان استفاده کرد.

انواع clause
انواع that clause در انگلیسی

به طور خلاصه سه نوع وجود دارد:

Verb+ that clause

Adjective+ that clause

Noun+ that clause

نوع اول verb clause

به طور کلی افعالی که همراه با thatاستفاده می شوند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول افعالی هستند که در نقل قل غیر مستقیم اسافاده می شوند مانند say , tell , admit, suggest

گروه دوم افعال افعالی هستند که نشانگر پروسه ذهنی می باشند برای مثال think, agree, believe, feel, suppose, doubt, guess, hear, see forget, hope, remember, know

He said that he would never bother me again

They believe that the economy will collapse as soon as possible

I heard that there will be a drought

She supposed that I had better wash my hands before eating dinner

He admitted that the price of oil and gas will increase

نوع دوم adjective clause

همان طور که ازمش پیداست باید قبل از clause از یک adjective استفاده کنیم. برای مثال می توانیم از sure, sorry, ashamed, embarrassed, surprised, happy, unhappy, worried, disappointed و غیره.

It is important that we save money for the future

I was worried that my children didn’t have enough money to buy food

They are happy that the teacher is leaving

She is disappointed that her fiancé left her for good

اگر به جمله های بالا دقت کنید می بینید که یک فعل to be قرار دارد و بعد یک صفت و در نهایت that clause به اضافه شده است.

Be + Adjective + That clause

نوع سوم noun that clause

در نهایت هم نوع سوم هست که با یک اسم قبل از خود همراه می شود. معمولا می توان از کلماتی مانند belief, fact, hope, idea, possibility, suggestion, statement, claim, comment, argument استفاده کرد

There is this possibility that next year I travel to the Canada

There is this suggestion that you can stay the night

Noun + That clause

سخن آخر

به قدری تمرین کنید که قادر باشید به سادگی و به طور اتوماتیک از این نوع گرامر در اسپیکینگ و رایتینگ خود استفاده کنید.

نکته مهم این که در آزمون هایی مانند آیلتس و تافل شما باید از انواع گرامر استفاده کنید که می توانید با استفاده از این ساختار به سادگی به نوشتار و گفتار خود تونع ببخشید.

محمدعلی هاشمی از Delicious English

ویرایش و بهبود: انگلیش تیم