پاسخ به: میلیارد و میلیاردر به انگلیسی

#1373

معادل عدد میلیارد و عنوان میلیاردر به انگلیسی همراه با تلفظ کلمه :

billion /ˈbɪljən/ (بیلیِن)

میلیارد (عدد میلیارد)

billionaire /ˌbɪljəˈnɛr/ (بیلیه نِر)

میلیاردر (آدم بسیار ثروتمند)