پاسخ به: اتحادیه اروپا به انگلیسی

#1379

معادل عبارت اتحادیه اروپا به انگلیسی با تلفظ:

European Union /ˌjʊərəˈpɪən ˈjunjən/ (یُرِ پییِن یونیِن )

اتحادیه اروپا