پاسخ به: عینک آفتابی یا عینک دودی به انگلیسی

#1407

عینک آفتابی یا همان عینک دودی به انگلیسی همراه با تلفظ:

sunglasses /ˈsʌnˌɡlɑːsɪz/

(تلفظ بریتانیایی: سان گلاسیز، تلفظ آمریکایی: سان گلَسیز)

عینک آفتابی ( عینک دودی )