پاسخ به: تلفظ و معنی قورباغه به انگلیسی

#1415

معادل کلمه قورباغه همراه با تلفظ در انگلیسی:

frog /frɑg/ (فراگ)

قورباغه