پاسخ به: کوهنوردی و کوهنورد به انگلیسی

#1425

ورزش کوهنوردی و کوهنورد (کسی که از کوه و صخره بالا می رود) به همراه تلفظ انگلیسی:

climbing /ˈklaɪmɪŋ/ (کلایمینگ)

کوهنوردی، ورزش کوهنوردی

climber /ˈklaɪmər/ (کلایمِر)

کوهنورد

climb /klaɪm/ (کلایم)

بالا رفتن، بالاروی، افزایش، کوهپیمایی