پاسخ به: Browse around the stands

#1452

معنی این جمله به شکل زیر است البته برای دقت بیشتر در ترجمه این جمله باید به انگلیسی آمریکایی یا بریتانیایی بودن متن و یا فضایی که این گفتگو شکل گرفته توجه لازم شود:

  • دوست داری بیای و نگاهی به این غرفه ها (دکه ها و مغازه های کوچک) بندازی؟ (ترجمه محاوره ای)
  • مایل هستید که همراه شوید و به این غرفه ها (دکه ها و فروشگاه های کوچک) نگاهی بیندازید؟ (ترجمه رسمی)